Det sande lys, som skinner i mørket!

Bibelen er Guds ord - Guds hellige skrifter, sandhedens ord, Evangeliet og som er nedskrevet til os mennesker for bl.a.: "at give os mennesker visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus, Guds Søn!" (2. Tim.: 3 : 15).(Kolossenserbrevet: 1 : 5).

"De hellige skrifter er indblæst/indåndet af Gud og er nyttige til undervisning/belæring, til bevis/irettesættelse, til vejledning/forbedring og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning!" (2. Tim.: 3 : 16 - 17).                                                                                       

Endvidere er Bibelen blevet nedskrevet til brug for advarende            eksempler og for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået!                      (1. Kor.: 10 : 11).

De hellige skrifter giver os lærdom, udholdenhed, trøst og håb! (Rom.: 15 : 4).

Bibelen siger: "Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. (Salm: 119 : 105).

Miraklernes Gud!

    "For som regnen og sneen
      falder fra himlen
      og ikke vender tilbage dertil,
      men væder jorden,
      befrugter den og får den til at spire
      og giver udsæd til den, der vil så,
      og brød til den, der vil spise,


       sådan er mit ord, som udgår af min mund;
      det vender ikke virkningsløst tilbage til mig,
      men det gør min vilje
      og udfører mit ærinde."

(Esajas Bog: 55 : 10 - 11).

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ORDET!

"I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! - Han (Jesus) var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved Ham (Jesus), og uden Ham (Jesus) blev intet til af det, som er!" (Johannes evangelium kap. 1 : 1 - 3). 

"Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så Hans (Jesu) herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed!" (Joh. evang. kap. 1 : 14).