Tro på Jesus!

En kort version af Evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn!

"Jesus, som gav sig selv hen for vore synder, for at rive os ud af den nuværende og nærværende onde verden, efter Guds, vor Faders, vilje!" (Galaterbrevet: 1 : 3 – 5).

"Om hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens herredømme; for Gud var med                                                                                         ham." (Apostlenes Gerninger: 10 : 38).

                      "Enhver, som tror på Jesus, skal få                                                                                                        syndsforladelse ved Hans Navn!"                                                                                                       (Apostlenes Gerninger: 10 : 43).                                                        

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn JESUS, for at enhver, som tror på Jesus, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn Jesus til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved Jesus. Den, der tror på Jesus, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. (Joh. Ev: 3 : 16 – 18).

Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne Søn til verden, for at vi skal leve ved Ham (Jesus), som blev korsfæstet for at frelse menneskeheden fra deres synder, og Gud har ved Jesus forsonet alt med Sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved Jesu blod på korset!. Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at Han har elsket os og sendt sin Søn som et sonoffer for vore synder. (1. Johannes brev kap. 4, vers 9 – 10 og Kollossebrevet kap. 1 : 19 - 20).

"Det var vore sygdomme, Jesus tog, - det var vore lidelser, Jesus bar; og vi regnede Ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. – Men Jesus blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Jesus blev straffet, for at vi kunne få fred, og ved Jesu sår blev vi helbredt!" (Esajas: 53 : 4 – 5).

"For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af." (Efesus: 2 : 8 - 9).

"Og Gud lod Jesus Kristus opstå fra de døde!" (Apostlenes gern.: 17 : 31 – læs fra vers 24 – 31).

Nogen få og meget nyttige bønne-ideer fra Bibelen, som virker ved tro!

Dette er hvordan bibelen beskriver tro: - Tro er fast tillid til det, der håbes på, - overbevisning om det, der ikke ses! – I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, - så det vi ser, IKKE ER BLEVET TIL AF NOGET SYNLIGT, MEN AF EN SKABER, DER ER USYNLIG FOR OS! (Hebræerbrevet kap. 11 : 1 – 3).

For »enhver, som påkalder Herrens Navn (Jesus), skal frelses«. (Romerbrevet: 10 : 13).

Jesus vender sig til de hjælpeløses bøn, Han afviser IKKE deres bøn! (Salmernes bog: 102 . 18).

Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader (Jesus), som er i det skjulte. Og din fader (Jesus), som ser i det skjulte, skal lønne dig i det åbenbare. (Matthæus ev.: 6 : 6).

Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Filipperbrevet: 4 : 6 – 7).

Og kast al jeres bekymring på Ham (i bønnen), for Jesus har omsorg for jer! (1. Peters brev: 5 : 7).

Læs i bibelen fordi, - det lønner sig - altid!

God on the Mountain!