03-03-2017

Naturens lovsang!

Hør fuglene i skoven, de lover, priser Gud

Og markerne, de klæder sig i blomster skrud

I Himlen synger engle glædens bud

Syng også du, syng også du din lovsang ud!

 

Se, al naturen priser, lover Gud

Om Skaberen, den taler og bringer bud

Se himlens stjernehære i stråleskrud

                                                                                 Så syng også du din lovsang ud!

 

Løst oversat fra norsk.