Velkommen til Tabernaklet: "Gosen Rehobot!"

Hej! Og velkommen allesammen! 

Denne hjemmeside har været længe undervejs, men er kommet et godt stykke hen ad vejen. Dog er der et godt stykke vej endnu før målet ligesom er nået i 1. runde.

Mit håb skal dog være, "at denne hjemmeside - med Helligåndens hjælp - skal være medvirkende til frelse, helbredelse og velsignelse for så mange som muligt og forhåbentlig for alle!"

Alle de åndelige indslag under bjælken: "Gosen Rehobot" har stort set det samme indhold, som er at finde på færøsk sprog under bjælken: "Ættarborgin." Dog vil der være visse emner der vil være vidt forskellige på grund af kulturelle og geografiske forskelle. 

For en god ordens skyld skal oplyses her, at ordet "Ættarborgin" er et hjemmelavet, godt gammelt ord og dermed et andet navn for "Færøerne." På dansk ville ordet komme til at hedde "Slægtborgen."

Er der ingen kildeanvisninger anført i indlæggene, så er indlægget hentet direkte fra kilden (Joh.ev.: 4 : 14).

I er velkommen til at kopiere materiale fra denne hjemmeside, dele denne hjemmeside med andre, gengive materialet videre til andre samt benytte materialet til kristen undervisning o.l..

Men husk blot på denne ene ting og enkle regel når det drejer sig om evangeliet og som det står skrevet: ”…  I har fået det for intet, giv det for intet.” (Matthæus: 10 : 8b).

Fordi frelsen er en gave fra Gud ved tro! (Efesus.: 2 : 8).

Desværre findes der mennesker som tror, at gudsfrygten går ud på fortjeneste i kroner og ører m.m., men dette lærer Jesus os ikke! (1.Br. Tim. 6 : 3 - 21).

Bibelen underviser os jo i, at vores motiver for at evangelisere skal være rene, ærlige og oprigtige: "Vi bærer os nemlig ikke ad som så mange andre, der driver handel med Guds ord, men taler renfærdigt (ud af et rent sind) på Guds vegne, for Guds ansigt i Kristus." (2. Kor.: 2 : 17).


Efter at Johannes var sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede evangeliet om Guds kongerige og sagde: Tiden er fuldkommen og Guds kongerige er kommet nær. Vær angerfulde og tro på evangeliet. (Mark. 1 : 14-15) (TR)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Hvorfor Navnet :”Gosen Rehobot!?”

 

For mig personligt har dette navnet udviklet sig og plantet sig i min sjæl i løbet af de sidste godt 25 år.

Den smukke historie om Josef og hans brødre og hvad hans skæbne udviklede sig til således, at hele hans slægt endte op med at komme til at bosætte sig i: ”den bedste del af landet!” ”Gosen” i landet "Rameses i Egypten." (1.Mós.: 47 : 6 og 11).

Denne historie er også et smukt billede på, hvad Jesus gjorde for os på Golgata kors, hvor Han for alle de troende har beredt en sikker plads i evigheden som bibelen kalder for: "Himmelen!” Derfor kan Gosen benyttes som et forbillede på selve Himmelen, hvor alting ender såre godt!

Hele historien om Josef kan man læse om i bibelen: (1.Mos.: kap. 37 til og med kap. 47).

Navnet: ”Rehobot” er knyttet til historien om Isak, hvor han kommer i en strid med Abimelek og hans hyrder om nogle brønde, der skulle graves. Til sidst får Isak og hans folk gravet en brønd, som han får lov til at beholde i fred og ro, og hvor der ikke opstår noget klammeri.

Derfor gav Isak brønden navnet: ”Rehobot,” for nu har Herren skaffet os plads, så vi kan blive talrige i landet, sagde Isak! (1.Mos.: 26 : 22).

Nu har jeg ikke helt nøjagtig undersøgt hvordan navnet: ”Gosen Rehobot” bør oversættes, men for mig personlig har det stor åndelig betydning, hvorfor det også i denne sammenhængen bør oversættes og forstås ”åndeligt!”

I bibelens danske oversættelse fra 1983, 1. udg. 2. oplag, hvori det gamle testamentes oversættelse er fra 1931 og det nye fra 1948, bringes dette frem for dagens lys: Rehobot betyder: "Rummelige pladser!”

Gosen bliver i udgaven forklaret som: ”Den bedste del af landet!” Navnet Gosen bliver også i andre sammenhænge benyttet symbolsk på ”et rigt og frugtbart land/område!”

Derfor vil navnet: ”Gosen Rehobot” i åndelig oversættelse komme til at hedde på dansk: ”Den bedste del af landet med rummelige pladser!” Et klart billede på selve himmelen! - Hele universet afslører jo allerede for os, at der er rigeligt med plads over det hele!

Navnet i sig selv bevidner jo også, at her vil der være plads til forkyndelsen af "hele Guds råd/frelsesplan" (Apostl.G.: 20 : 27, Joh. ev.: 16 : 13).

På denne fantastiske måde har Jesus igennem alle disse år født denne ideen/visionen i mig for at pege på Ham (Jesus) overfor mennesker, som af Gud er kåret til at være "verdens frelser"(2. Kor.: 5 : 19) mest for dem som tror (1. Tim.: 4 : 10). Gud har endda fastsat en dag, da Jesus skal holde dom over hele verden med retfærdighed! (Ap.G.: 17 : 31)(venligst læs fra vers 24 - 31), og dertil også udnævnt Ham som ”Kongernes konge og Herrernes herre!” (Åbenbaringen.: 19 : 16). - Denne vision vil strække sig/udvikle sig med tiden i langmodighed langt mere end blot til denne hjemmeside!

Ham (Jesus), som gik bort for at gøre en plads rede for dem som tror på Jesus, - i et land, et sted, hvor der er nok af boliger til alle i et Rige med nok af ”rummelige pladser” til alle folkeslag og tungemål! (Joh.: 14 : 1 - 3).(Apostl.G.: 1 : 8).

Og således forholder det sig, at: ”der er ikke frelse i nogen anden (end Jesus), ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.« (Apostl.G. 4 : 12).

 

 

The holy hills of Heaven call me!