Tro på Jesus!

Hvordan du kan modtage Guds frelse!

Lad os se helt konkret på, hvordan du kan modtage Guds frelse. Vi skal læse et stykke fra Det Nye Testamente, nemlig fra Paulus Brev til (Romerne, kap. 10, vers 9 og 10).

Hvordan kan du blive frelst?

Først står der, at du ikke skal stige op til Himmelen for at hente Jesus ned, eller ned i afgrunden for at hente Ham op. (Vers 6 og 7).

              Men hvad siger bibelen?                                                                                  

                                                                               Den siger, at ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte, og det ord er troens ord, det ord, som skrevet står og som bliver prædiket (Vers 8)

og så kommer (vers 9 og 10):

” Når du med din mund bekender Jesus som Herre og i dit hjerte tror, at Gud opvakte/oprejste ham fra de døde, skal du blive frelst. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse.”

Dette er frelsesopskriften. Der er ikke noget skriftemål, som du må igennem. Du skal ikke bekende alle dine synder, for dem kan du alligevel ikke huske alle sammen. Du kommer sandsynligvis til at græde lidt, når du omvender dig og bliver frelst på denne måde, eller "født med vand og Ånd," som bibelen også kalder det, (Johannes Evangelium: 3 : 5) – Eller "født af Gud." (Johannes Evangelium: 1 : 12 – 13) - men hvilken betydning har det, at du fælder nogen tårer for at modtage noget så fantastisk stort noget?

Det er den troende, som skal bekende sin synd, når eller hvis han har syndet. Det, du skal gøre, du som ikke er en kristen, er dette: Du skal tro i dit hjerte, at Gud har opvakt/oprejst Jesus fra de døde og bekende med din mund, at Jesus Kristus er Herre!

Her skal der lige tilføjes, at det er også vigtigt, at du i dit hjerte giver Gud medhold i, at alle mennesker på jorden, incl. dig og mig, har syndet og har brug for Guds frelse eller som skriften siger: ”Intet menneske på jorden er så retfærdigt, at han kun gør det gode og aldrig synder!” (Prædikerens bog: 7 : 20).

Og (Rom: 3 : 23) fortæller os, at: ”Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud!"

Og (1. Joh.br.: 1 : 8) siger: ” Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os!”

Det fantastiske er, at mange tusinde mennesker går rundt og tror på opstandelsen. Undersøgelser viser, at en meget stor procentdel af befolkningen tror på Gud. I Johannes evangelium kap. 14 og vers 1, siger Jesus: ”Tro på Gud, og tro på Mig!”

Det er ikke bare det, at folk tror på en Gud, men over halvdelen tror, at Jesus stod op fra de døde. Det vil sige, at de går rundt og har allerede accepteret halvdelen af det, som kræves for at blive frelst.

Men det, som vil afgøre himmel eller helvede for disse mennesker, er, hvorvidt denne tro bliver omsat til bekendelse og handling eller ej. For der står, at hvis du tror i dit hjerte, at Gud opvakte Jesus fra de døde, og med din mund bekender Jesus som Herre, så skal du blive frelst.

Dette betyder, at du ikke blot bekender på en overfladisk måde, at du ikke bare udtaler ordene, men at du i dit hjerte mener, at Jesus er din Herre. Du siger med andre ord: "Jesus, vær Herre i mit liv. Jesus, jeg tager imod dig som min Herre. Jeg tror på dig i mit hjerte."

Derefter vil underet ske! Så enkelt er det!

" ....... Enhver, som tror på Ham (Jesus), skal få syndsforladelse ved Hans navn!" (Apostl.G.: 10 : 43).

Kilde: "Oslo Kristne Senter." (OKS).

Without the Lord!