Frelst af nåde!

Alle mennesker uden undtagelse har behov for Guds frelse. Denne verden vi lever i er grusom og ond og fuld af synd og uretfærdigheder. Dette kan alle se og opleve hver dag. Men dette har Gud jo allerede åbenbaret for os mennesker længe før vi blev født, som lever nu til dags.

Men ikke nok med det. Gud har også allerede gjort noget helt fantastisk ved problemet! Som sangen siger: "Syndefaldet er oprettet, åh, min Gud, min Gud er god!"

Bibelen fortæller os, at der er ingen forskel, fordi alle mennesker har syndet og har derfor mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af Hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus ved troen på Jesus. (Læs Romerbrevet: 3 : 21 - 26). 

Hvad vil det sige, at et menneske er blevet retfærdiggjort ved troen på Jesus? Jo, at vi mennesker er blevet dømt skyldige af Gud og fortjener at blive straffet for vort syndige liv, men Jesus tog menneskenes straf på sig ved at dø på Korset. Jesus tog dommen og straffen på sig, således at du og jeg bliver frikendt i sagen, takket været Jesus!

Velkendte Johannes Evangelium kapitel 3 : 16 - 18 siger:

"For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne Søn (Jesus Kristus), for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

 For Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved Ham.   

Den, der tror på Ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns Navn."

(Esajas' Bog kap. 53 og vers 5) siger: "Men Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, og ved Hans sår blev vi helbredt." - Ja, vi har meget at takke Gud for!

Og (vers 6) siger: "Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme Ham (Jesus)."

Husk lige, at denne Jesus rejste Gud op fra de døde, op fra graven og derfor, så lever Jesus i dag og kan aldrig dø mere. Derfor kan alle blive frelst, som vælger at tro på Jesus. Endvidere oplyser bibelen os om, at »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses« (Romerbrevet: 10 : 13).

Bibelen siger: " ....... Gud, vor Frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden!" (1.Tim.: 2 : 3 - 4).     

Bibelen siger videre: "For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for ALLE mennesker!" (Titusbrevet: 2 : 11).

(Efeserbrevet: 2 : 4 - 9) siger: " Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, Han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst.

Og Han oprejste os sammen med Ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. 

For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af." 

"For jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror ......." (Romerbrevet: 1 : 16).  

Gud vil simpelthen, at alle mennesker skal blive frelst! Han brænder virkelig stærkt for det altså.

Se blot hen til Kristi kors på Golgatha, hvor stærkt Gud brænder for at frelse ALLE mennesker på jordkloden!?

Du spørger måske, hvad det er vi skal frelses fra? - Jamen, Bibelen giver os svaret i (Matthæus Evangeliet kap. 1 : 21): "Hun (Maria) skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for Han skal frelse sit folk fra deres synder." 

Og (Galaterbrevet kap. 1 : 4) siger: "... Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vore synder for at rive os ud af den nuværende/nærværende onde verden, efter Guds, vor Faders, vilje!" 

Eftersom denne verden er fuld af ondskab og dermed avler en masse af synder, så er Gud således optaget af at frelse mennesker fra deres synder og har også planer om, at skabe en ny himmel og en ny jord hvor retfærdighed bor!

 "Men efter Hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor." (2.peters br. 3 :13).

Jesus elsker ethvert menneske, men hader deres synder, men dette har Jesus rådet bod på fordi, som skrevet står: "Om Ham vidner alle profeterne, at ENHVER, som tror på Ham (Jesus), skal få syndsforladelse ved Hans Navn." (Apostl.Gern.: 10 : 43).

Lad os se på et par eksempler i bibelen hvordan Jesus praktiserer dette nådens evangelium "i aktion!" Men først skal vi se på, hvad (Romerbrevet: 10 : 13) siger:

 "for »enhver, som påkalder Herrens Navn (Jesus), skal frelses«"

Vi skal nu se på en hændelse i (Markus: 10 : 46 - 52):

Helbredelsen af den blinde ved Jeriko!

Så kom de til Jeriko. Og da Jesus sammen med sine disciple og en større skare gik ud af Jeriko, sad Timæus' søn, Bartimæus, en blind tigger, ved vejen. Da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, gav han sig til at råbe:

»Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig!« Mange truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: »Davids søn, forbarm dig over mig!« 

Og Jesus stod stille og sagde: »Kald på ham!« Så kaldte de på den blinde og sagde til ham: »Vær frimodig, rejs dig, Han kalder på dig.« Så smed han kappen fra sig, sprang op og kom hen til Jesus. 

Og Jesus spurgte ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Den blinde svarede Ham: »Rabbuni, at jeg må kunne se!« Jesus sagde til ham: »Gå bort, din tro har frelst dig.« Og straks kunne han se, og han fulgte med Ham på vejen."

Lad os se på en anden hændelse i Markus Evangeliet!

Så kom der nogle hen til Ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor Han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned.

Da Jesus så deres tro, siger Han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.« (Markus: 2 : 3 - 5). Hele hændelsen kan læses fra (Vers 3 - 12). 

Vi kan se her af førnævnte eksempler, at ved at henvende sig til Jesus og påkalde Jesu Navn, så kan man både få syndernes forladelse og helbredelse for legemet!

Her til sidst kan der oplyses, at i (Markus evang. 2 : 10 - 12) bliver vi gjort opmærksom på en meget vigtig og herlig ting:

 "Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« – siger han til den lamme:»Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!«

Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!«

Ser I, det at blive frelst, er nemmeste sag i verden, men for en god ordens skyld skal siges, at det ikke var nemt for Frelseren at tilvejebringe frelsen for os mennesker.

For os er det nemt. Vores del er at modtage frelsen fra Gud, som er en gave til os mennesker, og sige tak for denne vidunderlige nådegave fra oven, fra Himmelen!

Frelsen er nemlig skruet så flot, nemt og enkelt sammen, at selv et barn kan fatte og forstå det!

Det er så nemt at blive frelst som dette: "for »enhver, som påkalder Herrens Navn, skal frelses«" (Romerbrevet: 10 : 13).

Mine erfaringer fortæller mig, at det er blot et spørgsmål om at tage sig sammen.

Forstår I, at når et menneske kommer til Jesus, så bliver det ikke dømt, men frelst - fordi Jesus tog dommen på sig, så at dig og mig til gengæld skulle blive frikendt.

Men kun dem bliver frikendt, som kommer til Jesus!

Jesus selv glæder sig til at få lov til at: "Frelse din sjæl fra at gå til grunde og at helbrede dit legeme!" 

 (Lukas: 6 : 19) siger:"Og hele skaren prøvede på at komme til at røre ved Ham; fordi der gik en kraft ud fra Ham, og Han helbredte ALLE!" 

Det er vigtigt at få med her, at der står ikke skrevet, at Jesus helbredte en hel masse mennesker, nej, nej, der står: "HAN HELBREDTE ALLE!" - Som kom til Ham! Okay??? :)

Alt dette, som jeg har fremlagt her, kan også forklares nemt, let og enkelt såsom dette:

"Ved at henvende sig til Jesus i bøn og påkalde Hans Navn, så skal du frelses, - siger skriften! - Siger Jesus, - Siger Gud!"

 

Læs bibelen, - det lønner sigaltid!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Jeg vil her til slut belyse ordet: "FRELSE!," hvad det egentlig indebærer.

Soteria: "Frelse, forløsning!"

Kommer af det græske ordet "SOZO" som betyder: "frelse, redde, bjærge fra fare." - "At blive helbredt åndeligt og fysisk!"

Sozo er det vanlige ordet for frelse i bibelen.

Ordet har en en meget vidstrakt betydning, som det, "at bevare hel og intakt, frisk, uskadt, redde fra fare, sygdom, død og fortabelse."

Det betyder også: "At gøre hel, intakt, frisk, læge skade, gøre levende og bjærge eller redde fra fare m.m.."

Ordet bruges som oversættelse for 15 forskellige ord på hebraisk.

Jesus snakkede arameisk, et hebraisk sprog. 

Et af disse ordene på hebraisk er sjalom, som betyder: "Ydre og indre fred, lindring, frihed, ro, hvile, sikkerhed, tryghed og velstand."

Dette viser meget klart hvor nøje frelse og helbredelse hænger sammen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Min søn, lyt til mine ord, vend dit øre mod det, jeg siger, lad det ikke vige fra dine øjne,
bevar det i dit hjerte; for det er livet for den, der har fundet det, lægedom for hele hans legeme. (Ordsprogenes Bog: 4 : 20 - 22).

 

Og så lige en aller sidste vigtig ting hvad Navnet Jesus angår, at bibelen fortæller os dette:

  "Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet NAVN under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostl. Gern.: 4 : 12).

 

I Then Shall Live!