Tidens tegn

Eftersom dette emne ikke er et emne man normalt hører nogen prædike om i kristne sammenhænge, kan det muligvis være vanskeligt at forstå. Men her skal der fremlægges en masse stof der belyser dette emne, og som bibelen omtaler som ”tegnet” der skal være synligt for alles øjne. Dette tegn skal være os en påmindelse om, at vi er kommet dertil hvor bibelen også omtaler denne hændelse som ”de sidste tiders tegn og Jesu genkomst!”

Bibelen omtaler også en slags blokade hos mennesker således, at mange ikke kan se disse tegn selvom de er så åbenbare, som de nu engang bare kan være det. Bibelen har sit eget malende sprogbrug, når den omtaler denne blokade hos mennesker hvor det hedder, ”at denne verdens gud har blindet folks tanker, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede!” (2. Kor.: 4 : 4).

Dette tegn, som bibelen omtaler, er ikke blot ét enkelt tegn, men er sammensat af en serie af hændelser, som skulle indtræffe indenfor et givet tidspunkt. Dette kan man bl.a. læse om i Matthæus kapitel 24. Man må kun konstatere, at aldrig nogensinde før har denne verden oplevet så mange bibelske profetier, der allerede er blevet opfyldt og dertil endnu flere, som er igangværende, og endnu flere på vej til at blive opfyldt.

Bibelen fortæller os jo, at ”Jesus skal komme synligt og oprette Sit Kongerige!” på jorden! (2. Tim.: 4 : 1). Dette er kun godt fordi, at Han skal tage over magten og få sat skik på hele denne jordklode således, at menneskeheden ikke totalt ødelægger den. Den vil dog få en helt utrolig hård medfart. Derfor kommer Jesus igen, for at frelse og dømme i retfærdighed.

”Når Guds tid og time er kommet, da Han skal ødelægge dem, der ødelægger jorden!” ”Folkeslagene rasede, men din vrede er kommet, den time, da de døde skal dømmes, og du skal give løn til dine tjenere, profeterne, og til de hellige og til dem, der frygter dit navn, både små og store, og ødelægge dem, der ødelægger jorden.” (Joh. Åbenb.: 11 : 18).

Her skal nævnes nogle af hovedoverskrifterne til de mange forskellige emner, som belyser dette, som bibelen kalder for ”tidens tegn!”

Sosiale tegn, moralske tegn, politiske tegn, militære tegn, tegn i naturen, frafald fra den kristne tro, forførelsens tegn, forfølgelsens tegn, tegn i Israel, evangeliseringens tegn m.m..

Det helt store spørgsmål vil måske være, om hvor langt der kan nås i alt dette, eftersom at materialet til dette vigtige emnet er på det nærmeste ”uendeligt!” Sådan set er der talen om 3 faser. Disse er: ”Ting, som allerede er sket (dvs. profetier, som allerede er opfyldt), ting (profetier), som sker (går i opfyldelse) nu, lige foran vores næser,  og så de ting (de profetier), som endnu mangler at blive opfyldt.”

Der er ikke fastlagt nogen bestemt rækkefølge i, hvordan disse førnævnte emner vil blive præcenteret. Det kommer således som ”HelligÅnden” leder værket!

”Med håb og ønske om Guds rige velsignelse og sjælens frelse i tankerne!"