Indledning til kommende bibelske emner vedr. artiklen: ”Tidens tegn!”

Tegn i tiden

Tidens tegn er givet os, for at folk skal kunne forstå disse tegn. Om vi ikke kan finde ud af at tyde disse tegn, så vil disse tegn ikke være os til megen nytte alligevel.

Bibelens profetier er ikke en slags form for tågetale. Det profetiske ord kommer ikke til os i et mystisk sprog og som kan betyde hvad som helst, og som derfor ingen bestemt mening har. Nej, tværtimod, så står vi her overfor klare udsagn og konkrete forudsigelser. Dette gør det så til gengæld muligt for os at iagttage opfyldelsen af de bibelske profetier.

Bibelen er en vidunderlig bog hvori vi bl.a. får: ”Verdenshistorien fortalt på forhånd!”

Disse ting og sager er sagt os på forhånd således, at vi skal kunne forstå det når tingene sker, og til tider også vide på forhånd, hvad der vil komme til at ske.

Det er ikke tilfældigheder som styrer verdensudviklingen. Gud har en plan med menneskeheden og med verdensforløbet, og denne sin store plan, har Han i sinde at udføre og virkeliggøre.

Gud fører alle ting frem mod et bestemt mål. Dette mål er intet mindre end ”oprettelsen af ”Guds Kongerige,” dvs. det evige Kongerige som skal fremstå, når Herren Jesus Kristus kommer. Og som der også står skrevet: ”Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som Han kommer synligt og opretter sit Kongerige! (2. Tim.: 4 : 1).  

Jesu Kristi genkomst vil derfor blive den helt store begivenhed, som vil markere verdens ende og verdens fuldendelse eller måske bedre formuleret som ”verdens genfødelse!” (Matt.: 19 : 28 og Àps.: 3 : 21).

Jesu genkomst er ikke en begivenhed som finder sted på et tilfældigt tidspunkt. Genkomstdagen er fastsat af Gud, himmelens og jordens skaber! Herrens komme, er Guds svar på en bestemt tidssituation og vil finde sted, når verdenssituationen har nået et klimaks.

Hvis nogen synes, at bibelens endetidsbillede er så trist og mørkt, så skal man lige tænke på, at det er netop verdens desperate nød, som er en årsag til, at Herren Jesus kommer. Ikke uden grund, indeholder Jesus titelen: ”Verdens Frelser!” (Jóh.: 4 : 42). 

Bibelen fortæller os, at der vil være bestemte tegn der varsler Jesu komme, og verdenssituationen i sig selv er i bund og grund et tegn som sådan.

Tegnet på verdens ende og på Herrens komme, er et og det samme. ”Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad er tegnetdit komme og verdens ende?(Matt.: 24 : 3).

 

Fortsættelse følger. Næste afsnit: ”Det, alle bør vide!”

 

Skriftsteder med tilknytning til igangværende bibelemne: "Derfor skal I omvende jer og vende om (til Gud), for at jeres synder kan blive slettet ud; så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og Han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus Kristus; Han skal bo i Himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes,  som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund." (Apg.: 3 : 19 - 21).