Indledning til kommende bibelske emner vedr. artiklen: ”Tidens tegn!”

Det, alle bør vide

Når Jesus taler om ”tidens tegn,” så henviser Han til en ting, som ingen kan vide noget om (undtaget Gud), og så henviser Han også til en anden ting, som vi alle bør have kendskab til.

Dette, som ingen kan vide noget om, er dag og time for Jesu genkomst. ”Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen!” (Matt.: 24 : 36).

Til gengæld er der givet os mulighed for at vide, hvornår denne dagen nærmer sig. ”Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at Han står lige for døren!” (Matt.: 24 : 33).

Altså, tidspunktet er ukendt for os, men det bestemte tidsafsnit (indenfor en given tidsperiode) når Herrens komme vil finde sted, vil derimod være kendt for os. ”Endetidens slægt” skal se ”tidens tegn,” og ud fra dette skal man kunne vide, at dagen er nær. (Matt.: 24 : 32 - 36).

Ligesom foråret har sine kendetegn, således har tidens ende også sine kendetegn. Jesus sagde: ”Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde, og får blade, ved I, at sommeren er nær!” (Matt.: 24 : 32).  

Ligesom efteråret har sine kendetegn, ligeledes har også endetiden sine bestemte kendetegn. Efterårstegnene kommer småt og næsten ubemærket. En visnet blomst, et gulnet blad, en kølig bris i luften - og lige pludselig går det op for os, at nu er efteråret kommet.

Derefter ved vi, at snart vil vinteren brede ud sit snedække over mark og eng, men dagen og timen for, hvornår det første snefnug falder ned fra himlen, det kender vi så til gengæld ikke. Således forholder det sig også med Herrens komme. Tidens tegn varsler om, at snart er Jesus her, men dag og time for Hans genkomst er ukendt.

Jesu første komme var også markeret med klare tegn. Men hverken folkets brede masse eller datidens skriftlærde på Jesu tid, kendte den tid de levede i. Jesus kaldte dem for hyklere, fordi de forstod sig på at tyde himmelens udseende og var dygtige til at komme med vejrmeldinger, men de var totalt blinde for ”datidens tegn!”

”Men Han sagde til dem: Ved aftenstid siger I: Det bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød, og om morgenen siger I: Det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men ”tidernes tegn” kan I ikke tyde!” (Matt.: 16 : 2 - 3).

De tegn som varsler Jesu genkomst, er ikke mindre klare end de tegn, som varslet Hans første komme. Ikke desto mindre er det vores pligt nu til dags at tyde disse tegn, selvom dette vil udløse protester og modsigelser fra andre mennesker, så vil det være de troendes pligt at praktisere dette alligevel, dvs. både at vidne og fortælle om Jesu fuldbragte værk på Golgata og om Jesu nært forestånede genkomst med dets tilhørende/medfølgende forvarslende tegn.

Derfor er det vigtigt at indse, at dette emne vi har for os her, er på ingen måde at betragte som et fjerntliggende, religiøst sensationstema. Også de afsnit i Bibelen som omhandler ”tidens tegn,” må vi modtage som ”Guds rene og ufejlbare ord!” (Salm.: 12 : 7).

Vi lever i en tid hvori profetierne og tidens begivenheder nærmer sig hinanden på en kollisionskurs. Alt dette, som profetiforskere har snakket om i ca. 150 år eller så, er allerede startet og i fuld gang i skrivende stund, hvilket burde få mange kristne til at samle sig langt mere end de gør, både til bøn og arbejde med evangeliet på fuldtid.

Selve profetiernes opfyldelse giver hele emnet en helt ny akualitet.

 

Fortsættelse følger. Næste afsnit: ”Endetidens slægt/generation!”

 

Skriftsteder med tilknytning til igangværende bibelemne: "Derfor skal I omvende jer og vende om (til Gud), for at jeres synder kan blive slettet ud; så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og Han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus Kristus; Han skal bo i Himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund." (Apg.: 3 : 19 - 21).